Kommunikation i en hybrid arbetsplats – hur funkar det?

Att kommunicera med medarbetare i en hybrid arbetsmiljö är svårare än kommunikation i en grupp där alla alltid är på kontoret. Eller, som under pandemin, där alla arbetar på distans. När gruppen ständigt växlar mellan fysisk och digital närvaro, behöver det finnas system, processer och etablerade kanaler som når alla, oavsett fysisk placering. Det är […]

>> Läs mer

Checklista för att skydda dig mot virusmail

amwas mail blev nyligen hackad. Ett antal falska mail skickades till några av amwas kontakter. Detta är obehagligt och kan skada relationerna med kunderna. Som bekant är relationer en viktig del för att bygga förtroende och etablera en bra kommunikation. Det viktigaste är att mottagaren inte klickar på länkar eller filer i mailet. Det blir […]

>> Läs mer

Digitala möten trots vaccin?

De digitala mötena tog ett stort steg framåt, avsevärt snabbare än vad som förutspåtts, på grund av Coronapandemins utbrott våren 2020. När vaccinationstakten ökar och de flesta får ett skydd mot pandemin blir det så småningom möjligt med fysiska möten. Vill vi ha fysiska möten? Eller vill vi fortsätta att ses digitalt via Teams, Zoom […]

>> Läs mer

Fem fördelar med planering

Många planerar enbart in sina ”fysiska aktiviteter” i kalendern. Det får till följd att möten, utbildningar, träningar etc. får plats, men att allt övrigt saknas i kalendern. Som bekant är jobbvardagen full av andra aktiviteter som att skriva rapporter, granska eller skriva offerter, förbereda möten, hantera e-post och mycket annat. När det inte finns tid […]

>> Läs mer

3 tips för kommunikation i kris (aktuellt för Covid-19)

Risken för smittspridning av Covid-19 (coronaviruset) i Sverige bedöms som mycket hög och med anledning av detta är många oroade. I en kris som denna är det viktigt att vara förberedd, ha koll på fakta och använda kommunikation för att behålla förtroende och minimera krisens omfattning. Amwa bjuder på tre tips för kommunikation i kris […]

>> Läs mer