Digitala möten trots vaccin?

De digitala mötena tog ett stort steg framåt, avsevärt snabbare än vad som förutspåtts, på grund av Coronapandemins utbrott våren 2020.

När vaccinationstakten ökar och de flesta får ett skydd mot pandemin blir det så småningom möjligt med fysiska möten. Vill vi ha fysiska möten? Eller vill vi fortsätta att ses digitalt via Teams, Zoom eller andra verktyg?

Att mötas och nätverka fysiskt är det som faller sig naturligt för oss människor.

I den digitala era vi befinner oss i ökar behovet, betydelsen och vikten av fysiska möten mellan människor. Vi är flockdjur som längtar efter att få träffas IRL igen, när pandemin är över. Att träffas fysiskt är effektivt, skapar engagemang och främjar problemlösning. Genom att kunna se och tolka varandras kroppsspråk och mimik, undviks missförstånd lättare. De fysiska mötena mellan människor har stor betydelse och påverkan på̊ motivation, energi och humör.

Det finns dock några nackdelar. Det är till exempel tidskrävande att förflytta sig fysiskt och transporten har en negativ påverkan på klimatet, framför allt om deltagarna tar flyg eller bil. Att mötas fysiskt ställer även högre krav på tillgängligheten för att inkludera alla deltagare.

Digitala möten är tidseffektiva och ekonomiskt fördelaktiga

I en vardag präglad av snabba beslut och förändringar behöver företag idag jobba alltmer flexibelt och med kontinuerlig kommunikation. Därför möts vi mer nu än någonsin, samtidigt som de flesta vill minimera restiden. Ett sätt att effektivisera arbetstiden är då att välja digitala avstämningar.

Digitala möten är oftast mer tidseffektiva och miljövänliga, då deltagarna inte behöver resa till mötesplatsen eller kontoret. Därför blir det enklare för fler att delta och ökar därmed tillgängligheten.

Trots att vi utvecklat vår förmåga att delta i digitala möten, så innebär de en större risk för missförstånd då ljud och bild är aningen fördröjt. Tekniken kan många gånger vara opålitlig och strula, vilket exempelvis kan handla om dålig uppkoppling och teknik. Det kan vara svårt att tolka kroppsspråk och vår hjärna får jobba hårt för att läsa av deltagarna och stämningar.

Digitala mötesformer är ett bra komplement till fysiska möten

Hur stor del av våra möten som kommer förbli digitala när Coronapandemin är över vet vi inte. Det som däremot är rimligt, är att de fysiska mötena inte går att ersätta helt med digitala medel och annan teknisk utrustning, utan kommer spela en fortsatt mycket viktig roll inom alla typer av organisationer. Digitala mötesformer kommer förmodligen att fungera som ett bra och miljövänligt komplement till fysiska möten.

Möten mellan människor berikar

Vi berikas av möten med människor, men om möteskulturen är dålig leder de till stress på arbetsplatsen. Där det saknas en bra mötesstruktur och mötesregler resulterar det i frustration bland mötesdeltagarna. Det gäller för alla möten, oavsett om de sker i fysisk eller digital form.

Posted in Nyheter.