Tydliggöra, involvera och återkoppla

Framgångsrika chefer och ledare kommunicerar tydligt, skapar samsyn och följer upp resultat. Som ledare måste du skapa ett klimat för förståelse och rak kommunikation mellan dig och dina medarbetare. Det är väsentligt att kunna inspirera och skapa delaktighet så att alla drar åt samma håll, men att samtidigt kunna ställa krav och lyssna in. Kommunikativt […]

>> Läs mer