EU-General-Data-Protection-Regulation-2018

GDPR – fem tips för att följa den nya lagen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddslagen GDPR i kraft. Syftet med den nya lagen är att se till att EU-medborgares fri- och rättigheter skyddas. Den nya lagen påverkar bland annat hur företag och organisationer hanterar personuppgifter, ex hur de samlas in, lagras, används, delas och destrueras. Varje steg måste dokumenteras, och individen har […]

>> Läs mer