3 tips för kommunikation i kris (aktuellt för Covid-19)

Risken för smittspridning av Covid-19 (coronaviruset) i Sverige bedöms som mycket hög och med anledning av detta är många oroade. I en kris som denna är det viktigt att vara förberedd, ha koll på fakta och använda kommunikation för att behålla förtroende och minimera krisens omfattning. Amwa bjuder på tre tips för kommunikation i kris […]

>> Läs mer