presentation

Tre skäl att berätta historier

Att använda berättande som ett sätt att bygga och stärka varumärken har blivit allt viktigare i en värld där konkurrens genom pris inte alltid är lönsamt. Berättande som kommunikationsteknik kan exempelvis användas för att skapa bättre sammanhållning bland anställda eller genomföra förändringar hos ett företag i kris. Berättelser har den värdefulla förmågan att förmedla både […]

>> Läs mer