Värdegrund och företagskultur är viktigt

Värderingar styr våra handlingar, beteende och beslut samt bidrar till att bevara och öka vår självkänsla. Därför bör en organisation också ha tydliga värderingar. Värdegrunden är den gemensamma drivkraften, syftet och kompassen för alla ens beslut. En värdegrund måste levas och kännas i hela organisationen, i varje kontakt och i varje beslut. Alla människor har värderingar och de […]

>> Läs mer