Nyhetsarkiv

Vi är så digitala

”Svenskarna och internet” är en av Sveriges största individundersökningar om internetanvändning och har genomförts sedan år 2000. Statistiken pekar på viktiga trender och tendenser och i årets rapport finns några punkter att tänka på när det handlar om hur vi väljer att kommunicera: Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma […]

>> Läs mer