Bra kommunikation ger försprång

Att synas regionalt, nationellt och även internationellt är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. De som kommunicerar sin verksamhet på ett begripligt sätt medverkar till att profilera sitt projekt och skapar viktiga kontakter med omvärlden. Kommunikationen kan också hjälpa till att attrahera externa resurser. En genomtänkt kommunikation ökar motivationen och engagemanget. En kommunikationsplan ger svar på vad du ska säga, genom […]

>> Läs mer