Kommunikation i en hybrid arbetsplats – hur funkar det?

Att kommunicera med medarbetare i en hybrid arbetsmiljö är svårare än kommunikation i en grupp där alla alltid är på kontoret. Eller, som under pandemin, där alla arbetar på distans. När gruppen ständigt växlar mellan fysisk och digital närvaro, behöver det finnas system, processer och etablerade kanaler som når alla, oavsett fysisk placering. Det är […]

>> Läs mer