Nyhetsarkiv

Vi är så digitala

”Svenskarna och internet” är en av Sveriges största individundersökningar om
internetanvändning och har genomförts sedan år 2000.

Statistiken pekar på viktiga trender och tendenser och i årets rapport finns några punkter att tänka på när det handlar om hur vi väljer att kommunicera:

  • Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma
  • Nio av tio har en smartmobil
  • Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls, utan mellan storanvändare och sällananvändare
  • Aktiviteten på Facebook minskar
  • Var fjärde spädbarn använder internet
  • För första gången sedan 2000 är det en majoritet som betalar för digitala musik- och filmtjänster
Posted in Nyheter.