presentation

Tre skäl att berätta historier

Att använda berättande som ett sätt att bygga och stärka varumärken har blivit allt viktigare i en värld där konkurrens genom pris inte alltid är lönsamt. Berättande som kommunikationsteknik kan exempelvis användas för att skapa bättre sammanhållning bland anställda eller genomföra förändringar hos ett företag i kris. Berättelser har den värdefulla förmågan att förmedla både känsla och kunskap och de gör ett starkare intryck på oss än när vi bara får rationella beskrivningar.

Här är tre anledningar till varför du bör använda storytelling i din kommunikation och marknadsföring:

  1. Du etablerar en relation till din målgrupp
    Vi människor är inte så rationella som vi gärna vill framställa oss själva som, och vi reagerar starkt på känslomässiga argument. Beskrivande berättelser om företagets historia, varumärke, tjänster och produkter ger en emotionell relation som i slutändan kan väga tungt vid köp.
  2. Det ger ditt företag en personlighet
    Genom att våga ta in känslor i ditt varumärke bygger du en personlighet som kan bidra till både positionering och bättre affärer. Om berättelsen innehåller beskrivningar av hur något luktar, känns att röra vid och ser ut, aktiveras fler delar av vår hjärna, än om den enbart förmedlar ord och fakta.
  3. Du kan ge liv åt innehållet
    Ditt innehåll blir mer äkta genom att du faktiskt utgår från vad som finns inom företaget, och inte plockar upp en trend som inte har så mycket med ditt företag att göra. Du kan lyfta fram människor i företaget, viktiga händelser och platser på ett helt annat sätt än om du enbart gör produktrelaterat eller säljstödjande material.
Posted in Nyheter.