Sociala plattformar

Sociala nätverk är här för att stanna

Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka. På den övergripande frågan ”Hur ofta besöker du sociala nätverksplatser?” svarar 81 procent av de svenska internetanvändare att de minst någon gång gör det.

56 procent av de svenska internetanvändarna använder dagligen sociala nätverk. Det är dubbelt så många som 2010 då det var 28 procent.

Facebook är fortfarande den sociala plattform som allra flest (74 %) använder, åtminstone någon gång. Mer än hälften av alla internetanvändare använder Instagram (53 %) någon gång, vilket gör det till den näst populäraste plattformen. Intressant är dock att tillväxten är betydligt större för Instagram och Snapchat (9 %) än för Facebook (3 %).

Posted in Nyheter.