sociala medier

Lyckas med digital kommunikation?

Hur kan du stärka din kundkommunikation och bli bättre på attrahera, engagera och behålla kunder? Digital kommunikation är ett sätt. Hur lyckas du med det då? Här får du tre tips.

  1. Lös problem åt dina kunder. Ta reda på hur kunderna använder ditt företags produkter eller tjänster. Vilket problem är det vi löser? Vilka behov är det vi tillfredsställer? Hur används vår produkt eller tjänst? På vilket sätt kan vi stärka och berika våra kunders upplevelse av oss?
  2. Prioritera flexibilitet. Skapa ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att anpassa arbetet utifrån problem eller framsteg som uppkommer på vägen. Använd det som fungerar och ta bort det som inte fungerar.
  3. Testa, testa, testa! Skapa ett system för att kontinuerligt testa och utvärdera idéer. Omdefiniera misslyckanden till lärdomar. Testa och mät!

Lycka till!

Posted in Nyheter.