Bra kommunikation ger försprång

Att synas regionalt, nationellt och även internationellt är ofta en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. De som kommunicerar sin verksamhet på ett begripligt sätt medverkar till att profilera sitt projekt och skapar viktiga kontakter med omvärlden. Kommunikationen kan också hjälpa till att attrahera externa resurser. En genomtänkt kommunikation ökar motivationen och engagemanget.

En kommunikationsplan ger svar på vad du ska säga, genom vilka kanaler, när i tiden och till vem du behöver säga det. Genom konsekvens i ditt budskap skapar du förtroende för ditt företag. Förtroende snabbar upp beslutsprocesser och ger dig försprång.

Några fördelar med kommunikationsplanering:

• Själva planeringen är en kreativ process där man tvingas sortera, strukturera och prioritera.
• Deltagarna får en gemensam utgångspunkt – alla vet vart projektet är på väg.
• Planen ger överblick över aktiviteterna.
• Den garanterar kontinuiteten i kommunikationen – inte bara engångsinsatser.
• Planen blir en bas för den interna förankringen.
• Genom att följa upp planen lära man av misstagen.

amwa har nyligen upprättat en kommunikationsplan i samband med ett företagsköp där den viktigaste målgruppen var medarbetarna. Tack vare att företaget följde planen och kommunicerade med medarbetarna har verksamheten fortsatt enligt plan – men med ny ägare och utan alltför mycket odebiterbar tid.

 

Posted in Nyheter.