Affärer skapas genom förtroende

Idag kräver kunder, intressenter och den uppväxande generationen en ärlig och intelligent dialog för att de ska ge affärskontakter sitt engagemang och sin långsiktiga lojalitet.

De senaste fem årens kriser och ekonomiska turbulens har tydligt visat att dålig kommunikation skapar väldiga risker och förstör stora värden. Det räcker inte längre med att ”bli synlig och skapa kännedom”.

Det handlar om förtroendeskapande kommunikation.

Posted in Nyheter.