3 tips för kommunikation i kris (aktuellt för Covid-19)

Risken för smittspridning av Covid-19 (coronaviruset) i Sverige bedöms som mycket hög och med anledning av detta är många oroade. I en kris som denna är det viktigt att vara förberedd, ha koll på fakta och använda kommunikation för att behålla förtroende och minimera krisens omfattning.

Amwa bjuder på tre tips för kommunikation i kris

  1. Förberedelser och Fakta (planer, arbetsfördelning och koll på fakta)
  2. Förtroende (som du förtjänar genom att agera klokt och långsiktigt)
  3. Formuleringar (tonträff som uttrycker precis det som krävs vid varje given situation, till exempel empati)

 

  1. Förberedelser och fakta

Förbered dig noga. Ta fram de värsta frågorna och de absolut bästa svaren. Svara på frågor och brygga över till ditt huvudbudskap.

Analysera vad som faktiskt hänt och skapa en fakta-bank, så att alla har rätt underlag för kommunikation.

Upprätta en åtgärdsplan för att visa att du gör något. Om du inte är öppen med dina åtgärder förlorar både personal, kunder och leverantörer förtroendet för dig och ditt varumärke. Du framstår inte som trovärdig.

Fördela ansvarsområden inom organisationen, så att var och en tar hand om sin del på bästa sätt och inget faller mellan stolarna.

  1. Förtroende

Förbered dig noga. Ta fram de värsta frågorna och de absolut bästa svaren. Svara på frågor och brygga över till ditt huvudbudskap.

Vänta aldrig – säg att du inte vet. Kommunicera alltid. Kommunicera även när information inte är tillgänglig. Säg att du inte vet mer just nu men att du återkommer så snart det finns mer information. Undanhåll aldrig information utan att kommentera varför informationen undanhålls.

Visa att du tar problemet på största allvar. Erkänn att det är en kris. Minimera inte krisens betydelse. Markera att det är andra tider. Markera att det är något viktigt, kanske avgörande, som skett eller håller på att ske.

  1. Formuleringar

Förklara krisen från den enskilda aktörens/individens perspektiv. Bryt ner informationen på individnivå och betrakta krisen från andras perspektiv.

Var enade. Se till att samtliga talespersoner har samma budskap. Detta ger konsekvens och förtroende och snabbar upp processer.

Posted in Nyheter.